Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Izglītības programmas, radošās meistarklases un pasakainas tikšanās

Par pasakām un pasakinu metodi

Turpmāk mācības notiek modernākajā, plašākajā tiešsaistes mācību platformā.

Pasaka ir Dzīve. Dzīve ir Pasaka. Pasaka Esi Tu.

K.Deņisova

Radītājs Esi Tu Pats!

K.Deņisovas pieaugušo neformālās izglītības programma "Skaitļu simbolisms vecajās pasakās un mūsdienu dzīvē" (sertificēts seminārs, 6 ak.stundas)

Programmas mērķis: jaunu zināšanu iegūšana par cilvēku un viņa ķermeni kā makrokosmosa atspoguļojuma holistisko redzējumu, paaugstinot kursantu profesionālās kompetences un profesionālo pašapziņu ar pasaku terapijas metodi un arhetipisku simbolu atklāšanu, strādājot ar skaitļiem, kuri visbiežāk ir sastopami pasakās, sakāmvārdos un parunās, un interpretējot katra skaitļa nozīmi.

Kam paredzēts šis kurss: palīdzošo profesiju speciālistiem, skolotājiem, psiholoģiem, mākslas terapeitiem, sociāliem darbiniekiem, vecākiem un citiem interesentiem, kas strādā ar bērniem.
 
Ko jūs iegūsiet pēc šī kursa: kursa dalībnieki iegūs jaunas zināšanas par skaitļu nozīmēm dažādās pasaules kultūrās un dažādu tautu pasakās; uzzinās to, ka aiz katra pirmskaitļa slēpjas noslēpums un to, ka aiz skaitļu virknes var šifrēt visas pasaules mīklas; noskaidros, kādām skaitliskām enerģijām un kādiem pasaules likumiem ir pakļauti visi pasaules procesi, kādos veidos šīs enerģijas cilvēka dzīvē var izpausties; paplašinās savu redzējumu par cilvēka ķermeni kā makrokosmosa atspogu; radīsies izpratne par to, ka pasakas un mīti ir vislabākais veids mijiedarbībai ar cilvēka dvēseli.

Apmācības norise un laiks

Semināra ilgums: 6 akadēmiskās stundas (2 nodarbības).
Apmācības notiek Pasaku skolas OnLine klasē.
Ziemas grupa:
- 2022.gada 25.janvārī (plkst.19:00-21.15). 
- 2022.gada 08.februārī (plkst. 19.00-21.15). 
Pavasara grupa (krievu valodā):
- 2022.gada 15.martā (plkst. 19.00-21.15)
- 2022.gada 29.martā (plkst. 19.00-21.15)
Vasaras grupa:
- 2022.gada 23.augustā (plkst.19:00-21.15.) 
- 2022.gada 06.septembrī (plkst.19.00-21.15)