Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Izglītības programmas, radošās meistarklases un pasakainas tikšanās

Par pasakām un pasakinu metodi

Turpmāk mācības notiek modernākajā, plašākajā tiešsaistes mācību platformā.

Pasaka ir Dzīve. Dzīve ir Pasaka. Pasaka Esi Tu.

K.Deņisova

Radītājs Esi Tu Pats!

Specialitāte "Pasaku terapijas speciālists"

K.Deņisovas pieaugušo neformālās izglītības programma "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem" (144 ak. stundas).

 
Programmas mērķis: dalībnieku profesionālo kompetenču veidošana pasaku terapijas jomā, lai paaugstinātu praktisko un inovatīvo aktivitāti un paplašinātu profesionālo pašapziņu.
 
Kam paredzēts šis kurss: palīdzošo profesiju speciālistiem, skolotājiem, psiholoģiem, mākslas terapeitiem, sociāliem darbiniekiem, vecākiem un citiem interesentiem, kas strādā ar bērniem.
 
Ko jūs iegūsiet pēc šī kursa: kursa dalībnieki iegūs izpratni par pasaku terapijas metodi, tās priekšrocībām un izmantošanas īpatnībām; iepazīs pasakas struktūru, spēs strādāt ar dažādu veidu pasakām; spēs mērķtiecīgi organizēt un vadīt pasaku terapijas nodarbības korekcijas nolūkos bērniem un pusaudžiem, ņemot vērā viņu aktuālos jautājumus; spēs savienot pasaku terapijas elementus ar leļļu un spēļu terapijas metodi, ar asociatīvajām metaforiskām kārtīm un citām aktivitātēm.
 
Apmācības norise un laiks:
- 2023.gada jūnijs - 2024.gada decembris (3.plūsma);
- 2022.gada jūnijs - 2023.gada decembris (2.plūsma);
- 2021.gada jūnijs - 2022.gada decembris (1.plūsma);
- online Pasaku Skolas vebināra klasē;
- tikšanās notiks vienu reizi mēnesī (sestdienās, 10.00-15.30), strādāsim 6 ak.stundas online + 2 stundas praksē;
- jums būs nodrošinātas speciāli izstrādātas darba burtnīcas, vingrinājumu lapas, darba kartītes ar pasaku uzdevumiem, spēļu aprakstiem, pasaku sacerešanas algoritma soļiem, jautājumiem utml.
 
Pēc veiksmīgās 1,5 gada kursa pabeigšanas jūs saņemsiet apliecinājumu par to, ka esat apguvuši pieaugušo neformālās izglītības programmu "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem" un būsiet tiesīgi pielietot iegūtās zināšanas savā profesionālajā darbībā. * Tāpat ar mentora atbalstu jūs varēsiet atvērt savu Pasaku skolu savā pilsētā, rajonā vai novadā, un vadīt savas pasaku terapijas attīstošās un koriģējošās nodarbības pēc gatavām pielāgotām programmām.
Maksa par kursu: 1440,- EUR.
Maksa par vienu semināru (vienreiz mēnesī): 80,- EUR.
+ Nodokļu atmaksa VIDā (iesniedzot gada deklarāciju, jūs varat atgriezt daļu savas iemaksātās naudas).
 
Iespējama individuālā pieeja, individuāli apmācību termiņi, personīgās konsultācijas, supervīzija, privātprakses un Pasaku Skolas atvēršana jūsu pilsētā.

PIETEIKTIES PASAKU TERAPIJAS KURSAM

Fields marked with * are required.

Mana personīgā ideja un sapnis ir popularizēt pasaku terapijas metodi Latvijā. Parādīt gan vecākiem, gan speciālistiem to, kā var saudzīgi un ekoloģiski palīdzēt bērniem viņu attīstīšanas ceļā, pašapziņas celšanā, pārdzīvojumu pārvarēšanā.

Ja reģistrēšanās forma nestrādā, tad rakstiet e-pastā pasakuskola@gmail.com:

1) savu pilno vārdu un uzvārdu (to, kas tiks reģistrēts jūsu sertifikātā),

2) jūsu tālruņa numuru (saziņai, ja gadījumā netiekat klāt nedz kursa mācību platformai, nedz slēgtajai facebook grupai) un

3) savu e-pasta adresi (oficiālajām vēstulēm, rēķiniem, paziņojumiem).

Kādās tehnikās mēs strādāsim pasaku terapijas kursā?

- Kinoterapijā
- Art terapijā
- Koučingā
- Sakrālajā ģeometrijā
- Projektīvajās metodēs
- Leļļu terapijā
- Spēļu terapijā u.c.
 

Kas mums būs nepieciešams darbam?

- Printeris (lai izprintētu sagatavotas darba burtnīcas, gatavus vingrinājumus ar aprakstiem)
- Mape ar kabatiņām, kurā krāsim visus materiālus
- Pildspalva, piezīmju klade
- Krāsainie zīmuļi, akvareļu krāsas, zīmēšanas albūms, ota, baltas lapas A4 formātā
- Vēlme aktīvi darboties un gūt jaunas zināšanas.