Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Izglītības programmas, radošās meistarklases un pasakainas tikšanās

Par pasakām un pasakinu metodi

Turpmāk mācības notiek modernākajā, plašākajā tiešsaistes mācību platformā.

Pasaka ir Dzīve. Dzīve ir Pasaka. Pasaka Esi Tu.

K.Deņisova

Radītājs Esi Tu Pats!

2023

K.Deņisovas pieaugušo neformālās izglītības programma "Dabas stihiju simbolisms pasakās. Četri arhetipi: Ūdens, Gaiss, Uguns, Zeme" (14 ak. stundas)

Programmas mērķis: jaunu zināšanu iegūšana par cilvēku un viņa ķermeni kā makrokosmosa atspoguļojuma holistisko redzējumu, paaugstinot kursantu profesionālās kompetences un profesionālo pašapziņu ar pasaku terapijas metodi un arhetipisku simbolu atklāšanu, strādājot ar dabas stihijām, pētot to nozīmes pasakās un interpretējot to nozīmes.

Kam paredzēts šis kurss: palīdzošo profesiju speciālistiem, skolotājiem, psiholoģiem, mākslas terapeitiem, sociāliem darbiniekiem, vecākiem un citiem interesentiem, kas strādā ar bērniem.
 
Ko jūs iegūsiet pēc šī kursa: kursa dalībnieki iegūs izpratni par dabas stihiju arhetipu nozīmēm un to, ka pasakās sastaptie simboli, tēli, arhetipi ir raksturīgi katram cilvēkam; iemācīsies izmantot arhetipus saskaņā ar esošo problēmu, trūkstošo enerģiju utt.;  izies cauri personīgai transformācijai ar meditāciju un pašradīto pasaku palīdzību; atklās sevī zemes, ūdens, gaisa un uguns arhetipus; ar dabas stihiju arhetipu palīdzību spēs risināt konfliktsituācijas, transformēt agresiju, maigi un ekologiski virzīt savu personīgo scenāriju.

Apmācības norise un laiks

Kursa ilgums:  14 ak.stundas (4 nodarbības). 

Nodarbības ietver 4 lielas tēmas - Ūdens, Gaisa un Uguns un Zemes stihijas, un sastāv no teorētiskas daļas (8 ak.st.) un praktiskās un patstāvīgā darba daļas (6 st.). Katra nodarbība sastāv no 3,5 ak.stundām.

Vienas nodarbības maksa: EUR 40,-

Maksa par visu kursu: EUR 160,-

Apmācības notiek Pasaku skolas OnLine klasē.
 
Ziemas grupa:
- 2022.gada 03.februārī (plkst.17:00-19.40). 
2022.gada 10.februārī (plkst.17:00-19.40). 
- 2022.gada 17.februārī (plkst.17:00-19.40).
- 2022.gada 24.februārī (plkst.17:00-19.40).
Rudens grupa:
- 2022.gada 08.septembrī (plkst.17:00-19.40)
- 2022.gada 15.septembrī (plkst.17:00-19.40)
- 2022.gada 22.septembrī (plkst.17:00-19.40)
- 2022.gada 29.septembrī (plkst.17:00-19.40)

No 2023.gada izglītības programma "Dabas stihiju simbolisms pasakās. Četri arhetipi: Ūdens, Gaiss, Uguns, Zeme" (14 ak. stundas) būs pieejama videoierakstu veidā, kuru jūs varēsiet apgūt sev ērtākajā laikā un tempā.

Pēc kursa saņemsiet oficiālu apliecinājumu par apgūtām tēmām.