Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Izglītības programmas, radošās meistarklases un pasakainas tikšanās

Par pasakām un pasakinu metodi

Turpmāk mācības notiek modernākajā, plašākajā tiešsaistes mācību platformā.

Pasaka ir Dzīve. Dzīve ir Pasaka. Pasaka Esi Tu.

K.Deņisova

Radītājs Esi Tu Pats!

"companyName "reģistrēta 07.06.2023. Bierību un nodibinājumu reģistrā.

Savā darbā mēs izmantojam jaunāko metodoloģiju un pārbaudītās tehnikas, lai pilnveidotu iemaņas, attīstītu speciālistu pašapziņu un paaugstinātu uz kompetencēm balstītu cilvēkresursu vadīšanu.

LICENCĒTIE KURSI

Pēc kursa apgūšanas jums tiek izsniegts oficiāls apliecinājums ar norādītām apgūtām tēmām un akadēmisko stundu skaitu. Dokuments ļauj izmantot visas apgūtās tehnikas gan savā personīgajā dzīvē, gan savā profesionālajā darbības sfērā.

1. Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem (144 ak.st.)

Jauna uzņemšana: no 2023.gada janvāra. 

Kurss sāksies 2023.gada 10.jūnijā.

Kursa apraksts un programma >>>

Licence izglītības programmai "Pasaku terapija darbā ar bērniem un pusaudžiem" (144 ak.st.) 22.06.2021 Nr. DIKS-21-157-ail

2. Skaitļu simbolisms vecajās pasakās un mūsdienu dzīvē (6 ak.st.)

Jauna uzņemšana: no 2023.gada janvāra.

Kurss sāksies: 2023.gada februārī.

Kursa apraksts un programma >>>

Licence izglītības programmai "Skaitļu simbolisms vecajās pasakās un mūsdienu dzīvē" (6 ak.st.) 20.12.2021 Nr. DIKS-21-491-ail

 3. Dabas stihiju simbolisms pasakās. Četri arhetipi: Ūdens, Gaiss, Uguns, Zeme (14 ak.st.)

Jauna uzņemšana: no 2023.gada janvāra.

Kurss sāksies: 2023.gada Martą.

Kursa apraksts un programma >>>

Licence izglītības programmai "Dabas stihiju simbolisms pasakās. Četri arhetipi: Ūdens, Gaiss, Uguns, Zeme" (14 ak.st.) 20.12.2021 Nr. DIKS-21-492-ail

Veselības pasaku terapija un biblioterapija (ieplānots)

Jauna uzņemšana: 

Kurss sāksies: 

Par programmu >>>

Procesā